פונטים בעברית להורדה מיידית

החשבון שלי
רשיון שימוש בפונטים ותקנון האתר
 
רשיונות שימוש בפונטים


תקנון האתר

 
מסטרפונט בע"מ שמחה להעמיד לרשותך את השירות המקוון החדש המאפשר גישה מהירה וזמינה למשתמש לגופנים והאורנמנטים הנמכרים ומשווקים על ידי החברה, באמצעות אתר האינטרנט של מסטרפונט, בכפוף להסכמתך על תנאי השימוש שלהלן.

כללי

1. על ידי שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו הינך מסכים בזאת לתנאים ולתניות המפורטים בהסכם זה. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

2. השימוש באתר "כפי שהוא". מסטרפונט לא מתחייבת כי האתר יפעל ללא תקלות, כי הנתונים והמידע אינם מכילים אי-דיוקים ושגיאות. מסטרפונט אינה אחראית לכל שימוש באתר, בנתונים ובמידע, לרבות להתאמתם למטרה ספציפית, לרמות עידכון של הנתונים והמידע המופיעים באתר, לאיכות הנתונים והמידע, לנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות-זדוניות, או לנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, השמטה בנתונים ובמידע. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה באתר.

3. בשלב זה אתר האינטרנט של מסטרפונט נמצא בבדיקה ובהשלמת פיתוח, יתכנו תקלות ושיבושים בעבודה, יתכנו שגיאות בנתונים ובמידע, ונערכים שינויים ושיפורים באתר. המשתמש יודיע למסטרפונט על תקלות ושיבושים, אם יתגלו על ידו.

4. האתר יאפשר למשתמש גישה לחשבון האישי שלו הכולל נתונים ומידע אודות המשתמש עצמו כדלקמן: מספר הלקוח שיינתן ע"י מסטרפונט, שמו של הלקוח, רשימת הגופנים שסומנו כגופנים אהובים על המשתמש, רשימת משקלי הגופנים והאורנמנטים שנרכשו על ידי המשתמש מהחברה, ומספר הגופנים ו/או אורנמנטים שנמצאים בסל הקניות של המשתמש באתר. ייתכן שהמשתמש יידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת האתר. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר.

5. בהתאם למדיניות האתר בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, מסטרפונט תשמור על מידע של המשתמש, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך חיוב כרטיס האשראי של המשתמש עבור הזמנות של גופנים שיבצע המשתמש דרך האתר. המשתמש יודיע מיידית למסטרפונט על כל כניסה לחשבון האישי שלו באתר שבוצעה ללא אישורו וכן על כל מקרה בו סיסמתו נפרצה.

6. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.

7. הפר המשתמש את תנאי השימוש באתר, מסטרפונט תהיה רשאית להפסיק את השרות לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה עפ"י כל דין. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את מסטרפונט ולפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה ע"י צד שלישי בשל הפרת הסכם זה ע"י המשתמש ו/או הפרת זכויות הצד השלישי.

אבטחת מידע

8. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי השימוש באינטרנט עלול לחשוף אותו לסיכונים הקשורים לשימוש ברשתות תקשורת לרבות פעולות שאינן מורשות. סיסמת המשתמש אשר המשתמש מזין ביצירת החשבון האישי ובכל כניסה לחשבון האישי מוצפנת על ידי חברת מסטרפונט, על מנת להגן על המידע אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. המשתמש פוטר בזאת את חברת מסטרפונט מכל אחריות בכל הנוגע לשימוש באתר.

9. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי סליקת אמצעי התשלום בגין רכישה של גופנים ו/או אורנמנטים מהחברה, מתבצעת באופן מקוון ע"י חברת טרנזילה. סליקת התשלום ע"י חברת טרנזילה נעשה בהתאם לתקן אבטחה מסוג PCI DSS Level 1. עם זאת, אין אפשרות להגנה מוחלטת. המשתמש פוטר בזאת את חברת מסטרפונט מכל אחריות בנוגע לסליקת אמצעי התשלום ע"י חברת טרנזילה.

פרטיות

10. השימוש באתר כרוך בהעברת נתונים ומידע, לרבות פרטים אישיים של המשתמש באמצעות רשת האינטרנט, בין אתר האינטרנט של מסטרפונט לבין מחשב המשתמש. הנתונים והמידע המועברים מוגנים על פי חוק הגנת הפרטיות.

11. מסטרפונט תעשה שימוש במידע המוזן לאתר החברה אך ורק בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של מסטרפונט.

12. על ידי שימוש באתר זה הינך מסכים למדיניות הגנת הפרטיות של החברה, המצורפת. אם אינך מסכים להצהרת הפרטיות של החברה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו הפסקת השימוש באתר זה.

תנאי מכירה

13. רכישת גופנים ו/או אורנמנטים דרך אתר זה תתאפשר רק לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי בתוקף.

14. כל המחירים המופיעים באתר מסטרפונט אינם כוללים מע"מ.

15. מחירם המחייב של הגופנים ו/או האורנמנטים יהיה המחיר שהוצג לגביהם באתר החברה.

16. התשלום עבור הגופנים ו/או האורנמנטים יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

17. גופנים ו/או אורנמנטים שנרכשים דרך אתר החברה משולמים באמצעות סליקת כרטיס אשראי. הסליקה מתבצעת ע"י חברת טרנזילה כאשר במהלך תהליך הרכישה הלקוח מועבר לאתר טרנזילה לצורך ביצוע התשלום ובאתר זה יוצגו בפני הלקוח סכום הרכישה ופרטי ההזמנה. עם סיום ביצוע התשלום בהצלחה, הלקוח יועבר חזרה לאתר החברה על מנת להוריד את הגופנים ו/או האורנמנטים שרכש. כמו כן, לאחר ביצוע התשלום בהצלחה חברת טרנזילה תשלח ללקוח באמצעות דוא"ל את החשבונית בגין הרכישה שביצע.

18. כאשר משתמש בוחר באתר באפשרות ביצוע הזמנה טלפונית, המשתמש יקבל פרטי הזמנה, יזין פרטי קשר והחברה תיצור עימו קשר לצורך ביצוע הרכישה.

19. אספקת הגופנים ו/או האורנמנטים תיעשה באמצעות הורדתם מאתר החברה בתום תהליך ההזמנה והתשלום/ הסליקה. כאשר המשתמש בוחר באתר באפשרות רכישה טלפונית, המשתמש משאיר את פרטיו באתר והחברה יוצרת עימו קשר והאספקה של הגופנים ו/או האורנמנטים תיעשה באמצעות שליחתם בדואר אלקטרוני.

20. החלפת מוצרים פגומים: לקוח המקבל את הגופנים ו/או אורנמנטים שהוזמנו על ידו ומגלה בזמן קבלתם שהם תקולים יודיע על כך בכתב לחברה מיד לאחר שגילה את הפגם בגופנים ו/או אורנמנטים. החברה תשלח ללקוח גופנים ו/או אורנמנטים חלופיים באמצעות דוא"ל.
 
21. ביטול עסקה: לקוח הרוכש זכות שימוש בפונטים זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום הרכישה, ובלבד שקבצי הפונטים טרם הועברו לרשותו. יודגש, כי לאחר העברת קבצי הפונטים ללקוח, לא יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה וכן לא תינתן כל אפשרות להחלפה של הפונטים.
 
במידה ולקוח ביטל את העסקה, תושב לו התמורה ששילם או יבוטל חיובו, בניכוי דמי הביטול עפ"י דין ובלבד שהלקוח יציג חשבונית או כל הוכחה אחרת המעידה על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 
שימוש באתר

22. על מנת לבצע הזמנות של גופנים ו/או אורנמנטים באתר החברה יידרש המשתמש ליצור חשבון אישי באתר החברה, ובמידה וישנו חשבון קיים, יידרש המשתמש להיכנס לחשבון האישי. בחשבון האישי יוכל המשתמש, בין היתר, לעיין ברשימת הגופנים שיצר ושמר המפרטת את הגופנים שהמשתמש סימן כגופנים אהובים. במידה והמשתמש יהיה מעוניין לבצע שינוי בפרטי החשבון האישי שיצר באתר החברה עליו לפנות לשם כך למסטרפונט.

23. לצורך יצירת החשבון האישי של המשתמש באתר החברה יידרש המשתמש להזין נתונים אודותיו, לרבות, שם המשתמש, שם החברה בה המשתמש מועסק במידה וההזמנה הנה עבור החברה, מספר זהות או מספר החברה במידה וההזמנה הנה עבור החברה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, סיסמה שתיבחר ע"י המשתמש, וכן כתובת. ייתכן שהמשתמש יידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת האתר.

24. בכל כניסה לחשבון האישי של המשתמש יכלול החשבון האישי את המידע והנתונים שלהלן: שם הלקוח, מספר הלקוח שניתן ע"י החברה, רשימת הגופנים שיצר ושמר המשתמש המפרטת גופנים שסומנו כאהובים על המשתמש, רשימת משקלי הפונטים ו/או אורנמנטים שנרכשו מהחברה, ומספר הגופנים ו/או אורנמנטים שנמצאים באותה עת בסל הקניות באתר.

25. הכניסה לחשבון האישי של המשתמש באתר תהיה באמצעות כתובת הדוא"ל והסיסמא שהזין בעת יצירת החשבון האישי באתר. על המשתמש לשמור על הסיסמא בסודיות. המשתמש אחראי לכל שימוש שיעשה בסיסמה שמסר לאתר ובכל נזק שיגרם עקב שימוש בסיסמה על ידי מי שלא הורשה לכך. בכל מקרה בו מגלה המשתמש כי נעשה שימוש בסיסמה שלו על ידי מי שלא הורשה לכך, יודיע על כך המשתמש למסטרפונט באופן מיידי.

26. האתר יאפשר למשתמש להירשם לחשבון אישי באתר וליצור רשימת גופנים אשר אהובים על המשתמש. משתמש אשר יצור רשימת גופנים אשר אהובים עליו מבלי להירשם לחשבון אישי באתר רשימת הגופנים שיצר לא תישמר.

27. משתמש אשר יבחר בכך יוכל לבחור באתר באפשרות רכישה טלפונית. במידה ונבחרת אפשרות זו יוצגו בפני המשתמש פרטי ההזמנה ועל המשתמש יהיה להזין פרטי קשר על מנת שהחברה תוכל ליצור עימו קשר.

28. במידה והמשתמש נרשם לאתר במסגרת תפקידו כנציג מטעם חברה כלשהי תנאי השימוש מחייבים הן את המשתמש והן את החברה.

קניין רוחני

29. הזכויות באתר לרבות בתכנים המופיעים בו שייכות לחברת מסטרפונט ו/או לצדדים שלישים מהם קיבלה מסטרפונט רישיון. האתר מכיל חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה. חל עליך איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או חלקים ממנו לרבות מהתכנים המופיעים באתר. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של מסטרפונט וכן שלא להפר את מדיניות השימוש באתר זה.

הדין החל

30. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי לבתי המשפט בתל אביב יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

 
 


מסטרפונט בע"מ מחויבת להגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה. החברה תעשה שימוש במידע הנמסר לה אך ורק לצרכים שעבורם נמסר המידע לחברה. במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.

1. על ידי שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו הינך מסכים בזאת לכל שימוש אשר יעשה במידע שתזין לאתר החברה כמפורט בהצהרת הפרטיות שלהלן. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהצהרה זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה. 

2. באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי מסטרפונט אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.

3. מסטרפונט עשויה, לצורך רישום המשתמשים באתר כלקוח של החברה, לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן). ע"י קבצים אלו האתר של חברת מסטרפונט מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

4. על מנת לבצע הזמנה של גופנים ו/או אורנמנטים באתר החברה תידרש ליצור חשבון אישי באתר החברה ולהזין לצורך פתיחת החשבון האישי נתונים אודותיך, לרבות, שמך המלא, שם החברה בה הנך מועסק במידה וההזמנה שבכוונתך לבצע הנה עבור החברה, מספר הזהות שלך או מספר החברה במידה וההזמנה שברצונך לבצע הנה עבור החברה, מספר טלפון, כתובת הדוא"ל שלך וסיסמה שתיבחר על ידך, וכן כתובתך או כתובת החברה בה הנך מועסק במידה וההזמנה שברצונך לבצע הנה עבור החברה. ייתכן שתידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת האתר. החשבון האישי שייווצר באתר החברה כולל נתונים ומידע אודות הלקוח שיצר את החשבון, לרבות, שם הלקוח, מספר הלקוח שניתן על ידי החברה, רשימת הגופנים שמשווקת מסטרפונט שסומנו על ידי הלקוח כגופנים שהלקוח אהב, רשימת משקלי הגופנים וכן האורנמנטים שנרכשו על ידך מהחברה, ומספר הגופנים ו/או האורנמנטים שנמצאים בסל הקניות שלך באתר. החברה תשמור על המידע שלך, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים, למעט פרטים אשר נדרשים לצורך חיוב אמצעי התשלום שלך עבור הזמנות גופנים ו/או אורנמנטים דרך אתר החברה אשר יועברו לחברת טרנזילה המבצעת את סליקת אמצעי החיוב עבור רכישה מקוונת של גופנים ו/או אורנמנטים.

5. במידה שמשתמש אישר כאשר הוא יצר חשבון אישי באתר החברה משלוח של מידע פרסומי, מסטרפונט תהא רשאית לשלוח למשתמש דברי דואר באמצעות דואר אלקטרוני. אם משתמש שאישר למסטרפונט לשלוח לו מידע פרסומי, אינו מעוניין לקבל מידע זה עליו לפנות לחברה באמצעות המייל שלהלן: sales@masterfont.co.il.

6. סיסמת המשתמש אשר מוזנת על ידי המשתמש לצורך יצירת החשבון האישי שלו באתר מסטרפונט ולצורך כניסות עתידיות של המשתמש לחשבון האישי שלו באתר החברה מוצפנת. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. מסטרפונט שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

7. התשלום עבור הזמנה מקוונת של גופנים ו/או אורנמנטים באתר החברה מבוצע באמצעות סליקת כרטיס אשראי על ידי חברת טרנזילה. לצורך ביצוע סליקת אמצעי התשלום של המשתמש עבור הזמנה מקוונת של גופנים ו/או אורנמנטים שמשווקים על ידי החברה, תעביר מסטרפונט לחברת טרנזילה את הפרטים הבאים: הסכום לתשלום, מספר ההזמנה שניתן ע"י מסטרפונט, שמו המלא של המשתמש, כתובת הדוא"ל של המשתמש, מספר הזהות או החברה של המשתמש ומספר הטלפון של המשתמש. פרטים אלו יסופקו לחברת טרנזילה על מנת להקל על המשתמש בהזנת הפרטים הדרושים לביצוע התשלום כך שעל המשתמש יהיה להזין את פרטי כרטיס האשראי בלבד.

8. סליקת התשלום עבור גופנים ו/או אורנמנטים שהוזמנו ע"י המשתמש תבוצע ע"י חברת טרנזילה אשר פועלת לפי תקן  אבטחה מסוג PCI DSS Level 1. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. מסטרפונט לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. מובהר בזאת כי למסטרפונט אין כל שליטה ו/או בקרה על אתר חברת טרנזילה ועל אמצעי האבטחה הננקטים על ידי חברת טרנזילה.

9. כתובת ה- IP של המשתמש תירשם ע"י החברה לצרכי בטחון בלבד, כגון במקרה בו תועלה טענה ע"י משתמש כי רכישה שנעשתה דרך האתר לא נעשתה על ידו. החברה תהא רשאית לפנות לערכאות המוסמכות על מנת לבקש לאתר את כתובת ה-IP שדרכה נעשתה הרכישה.

10. כאשר משתמש יבחר באתר החברה באפשרות ביצוע הזמנה טלפונית של גופנים ו/או אורנמנטים, יוצגו בפני המשתמש פרטי ההזמנה ועליו יהיה להזין פרטי קשר אשר באמצעותם תיצור החברה קשר עם המשתמש לצורך ביצוע הרכישה. החברה תשמור על פרטי הקשר שיוזנו על ידי המשתמש, לא תסחור בהם, לא תמכור אותם ולא תעבירם לאחרים.

11. בהתאם למדיניות החברה בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, מסטרפונט תשמור על המידע של המשתמש, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.

12. מסטרפונט שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה.

 

   


© כל הזכויות שמורות למסטרפונט בע"מ